Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:37:09

Påminnelse: 31 mars är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata

Senast den 31 mars ska elnätsföretagen rapportera in avbrottsdata för 2023 till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar.

Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Mer information

Mer information om inrapportering av avbrottsdata finns i tidigare webbnyhet: Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2023

E-tjänsten för inrapportering samt instruktioner och handbok.

Kontakt
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter