Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:44:59

Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2023

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2023 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dag för inrapportering är den 31 mars 2024.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Nu är e-tjänsten KENT Avbrottsrapportering öppen så att elnätsföretagen kan rapportera in uppgifter för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Ett startbrev med information om inrapporteringen har också nyligen skickats ut till de företag som är inrapporteringsskyldiga.

Enligt Ei:s inrapporteringsföreskrifter för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4 inklusive ändringsföreskriften EIFS 2015:9) ska:

  • elnätsföretag se till att en behörig rapportör finns registrerad enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar,
  • uppgifterna för kalenderåret 2023 rapporteras senast den 31 mars 2024.

Så här används uppgifterna

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar. Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Kontakt
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter