Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:58:45

Senast 31 december ska elnätsföretag lämna in sina nätutvecklingsplaner – här finns en vägledning

Senast 31 december 2024 ska elnätsföretag ha tagit fram en nätutvecklingsplan för åren 2025–2034. Planen ska även publiceras och lämnas in Energimarknadsinspektionen (Ei). Nya föreskrifter om nätutvecklingsplaner finns på plats sedan mitten av januari. Nu finns även en vägledning.

Eftersom föreskrifterna inte innehåller längre förklaringar har Ei även tagit fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

I vägledning förklarar Ei bland annat regelverket kring nätutvecklingsplaner, vad nätutvecklingsplaner är och vem som ska ta fram dem.

Här finns vägledning och föreskrifter

Vägledningen Pdf, 468.5 kB. och mer information om inrapporteringen finns på Ei:s sida om nätutvecklingsplaner.

Här finns Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner, EIFS 2024:1. På samma sida hittar du den tillhörande konsekvensutredningen.

Webbnyhet i samband med att föreskrifterna publicerades den 16 januari: Nu är föreskrifter om nätutvecklingsplaner klara– senast 31 december 2024 ska elnätsföretag rapportera in sina planer

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter