Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:42:53

Nu är föreskrifter om nätutvecklingsplaner klara– senast 31 december 2024 ska elnätsföretag rapportera in sina planer

Den 15 februari 2024 träder nya föreskrifter i kraft som handlar om att elnätsföretag vartannat år ska ta fram nätutvecklingsplaner som de därefter ska publicera och lämna in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inom kort kommer även en vägledning att publiceras. Den är tänkt som en hjälp till företagen när de ska tillämpa de nya reglerna.

Nu är de nya föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner, EIFS 2024:1 beslutade och finns tillgängliga på Ei:s webbplats.

Enligt föreskrifterna ska elnätföretag senast den 31 december 2024 ha tagit fram en nätutvecklingsplan för åren 2025–2034. Planen ska även publiceras och lämnas in Ei.

Vägledning på gång

Eftersom föreskrifterna inte innehåller längre förklaringar arbetar Ei även med en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna. Planen är att vägledningen ska vara klar för publicering under januari 2024.

Vad är en nätutvecklingsplan

I elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. finns ett krav på att alla elnätsföretag (förutom transmissionsnätsföretag) ska ta fram nätutvecklingsplaner, och reglerna är även införda i svensk lagstiftning. Syftet med nätutvecklingsplaner är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny förbrukning inklusive laddningsstationer för elfordon.

Dessa företag berörs

Ei har fått ett bemyndigande från regeringen att ta fram föreskrifter om vad nätutvecklingsplanerna ska innehålla, hur de ska tas fram och hur de ska offentliggöras. Av Förordning (2022:585) om elnätsverksamhet Länk till annan webbplats. framgår det även att Ei inte kan föreskriva om undantag. Det betyder att alla lokal- och regionnätsföretag (även de som har nätkoncession för linje) ska ta fram nätutvecklingsplaner. Däremot omfattas inte transmissionsnätsföretag eller företag med endast utlandsförbindelse, det vill säga Svenska kraftnät och Baltic Cable, av kravet i föreskrifterna.

Föreskrifterna och mer information

Här finns Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner, EIFS 2024:1. På samma sida hittar du den tillhörande konsekvensutredningen.

Här finns Ei:s sida med stöd till elnätsföretagen inför inlämningen av nätutvecklingsplan.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter