Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:51:17

Tillsyn påbörjad för att säkerställa att nätavgifter följer EU-krav

I en tidigare nyhet i mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) att reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar inte får ske om det strider mot EU-reglerna. Nu inleder Ei tillsyn av elnätsföretagens nätavgifter för att säkerställa att de överensstämmer med EU-krav.

Enligt krav i elmarknadsförordningen ska alla kundkategorier bära sina egna kostnader och därmed inte belasta andra nätanvändare. Även ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Även stora solcellsparker kan erhålla reducerade nätavgifter eftersom anslutningen av solcellerna kan utformas så att effektnivån för att få reduktionen kan uppfyllas. Med ökad installation av solcellsparker har behovet av kostnadsriktiga nätavgifter ökat eftersom beloppen som skjuts över på andra nätanvändare förväntas öka kraftigt.

Ei kommer nu att granska hur elnätsföretag tillämpar reglerna för småskaliga produktionsanläggningar med effekt över 43,5 kW. Granskningen inkluderar inte till exempel solceller på villatak eftersom den reducerade kostnaden för de mindre anläggningarna generellt är mycket lågt.

Bakgrund om tillsynen

EU-reglerna som trädde i kraft från den 1 januari 2020 anger att nätavgifter ska återspegla de faktiska kostnaderna och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. EU-rätt har företräde framför nationell rätt. Ei:s bedömning är därför att bestämmelserna i ellagen generellt inte kan tillämpas eftersom nätavgifterna då är i strid med EU-kraven i elmarknadsförordningen.

Den ursprungliga intentionen bakom ellagens bestämmelser från 1980-talet var att skydda småskaliga elproducenter, särskilt vattenkraftsproducenter. Reglerna kvarstår trots förändringar på elmarknaden, där producenter nu kan sälja el oavsett anläggningsstorlek.

Nyhet från 20 mars 2023 - Ei:s bedömning: Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar

Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter