Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:52:30

Konsultrapport om hur jämförelseverktyg för styr- och informationstjänster kan visas på Elpriskollen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har låtit konsultfirman Afry kartlägga marknaden för styr- och informationstjänster och föreslå hur dessa skulle kunna visas på jämförelsesajten Elpriskollen. Rapporten, som överlämnades till Ei i november 2023, kommer att vara en del av beslutsunderlaget när myndigheten under 2024 tar ställning till om tjänsterna ska inkluderas på Elpriskollen.

Bakgrunden till uppdraget var att Ei i en tidigare rapport (Ei R2023:04) konstaterat att elhandelsföretagens erbjudanden om elavtal förändras och blir mer och mer komplexa till följd av den snabba energiomställningen och teknikutvecklingen. Vissa elhandelsföretag säljer inte bara el, utan erbjuder också olika styrtjänster (hårdvara och/eller mjukvara) och informations­tjänster.

Vanligast är styrtjänst för elbilsladdning

Afry konstaterar i den rapport som nu överlämnats till Ei att det finns 44 olika tjänster för konsumenter – 36 informations­tjänster och åtta styrtjänster. Informations­tjänsterna erbjuds ofta i form av appar och visar information/analyser kring förbrukning och kostnader, exempelvis historisk förbrukning eller det nuvarande spotpriset. Den vanligaste styrtjänsten i studien är styrning av elbilsladdning via laddbox, utifrån husets effektgränser och elpris. Elpriset har blivit en populär signal att styra efter, till följd av höga elpriser de senaste åren.

Aktörer som erbjuder styr- och informationstjänster till konsumenter är elhandelsföretag, elnätsföretag, energitjänsteföretag, tillverkare, automationsföretag, installatörer, aggregatorer och återförsäljare, där ett företag kan ingå i flera av dessa aktörsgrupper. Energitjänste­företag och tillverkare erbjuder i störst utsträckning ett ”komplett” erbjudande av hård- och mjukvara, medan elhandelsföretag oftare erbjuder appar som kan styra kompatibel hårdvara genom integrering med tredjepartstjänster.

Flera frågor återstår innan Ei tar beslut

Att inkludera ett jämförelseverktyg för styr- och informationstjänster på Elpriskollen kan enligt Afry underlätta mycket för konsumenter. Samtidigt finns ett antal aspekter som bör utredas vidare, bland annat hur ofta inrapportering av data till Elpriskollen ska ske, hur samtliga aktörer som erbjuder styr- och informations­tjänster bäst identifieras, samt hur Ei bör förhålla sig till inrapportering till Elpriskollen från icke-svenska företag.

Ei har tidigare erbjudit elhandelsföretag att frivilligt rapportera styr- och informationstjänster till Elpriskollen. Möjligheten utnyttjades dock endast av ett fåtal företag och togs därför bort när nya Elpriskollen lanserades i juni 2023.

Under 2024 ska Ei ta ställning till om, och så fall hur, utbudet av dessa tjänster skulle kunna speglas på Elpriskollen för att ge en så heltäckande bild av marknaden som möjligt. Afrys rapport kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget.

Kontakt
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter