Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:36:37

8 december – sista dag för synpunkter på föreskrifter om information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder

Det går fortfarande bra att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på föreskrifter om vilken information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder. Sista dag för synpunkter är den 8 december.

Den 1 juni 2023 ändrades ellagen för att leva upp till de krav som finns i elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. och som syftar till att ge elkunder ett starkare skydd på elmarknaden.

För att kunderna ska få tydlig information ställs det i elmarknadsdirektivet bland annat krav på att elhandelsföretagens fakturor ska ha ett visst innehåll, att det ska finnas viss information på företagets webbplats eller motsvarande och att elhandelsföretagen ska se till att elkunderna får en sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren.

Föreskrifter förtydligar kraven i elmarknadsdirektivet

För att göra det tydligt för företagen vilka krav som ställs, har Ei nu tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd som kompletterar och förtydligar kraven i elmarknadsdirektivet. Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Till och med den 8 december 2023 finns möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag på föreskrifter.

Här finns förslaget och information om hur du lämnar synpunkter

Förslaget på föreskrifter, tillhörande konsekvensutredning och information om hur du lämnar synpunkter finns i tidigare webbnyhet: På remiss: föreskrifter om information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter