Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:06:52

På remiss: föreskrifter om information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram förslag på nya föreskrifter och allmänna råd riktade till elhandelsföretag. Föreskrifterna beskriver vilken information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder. Till och med den 8 december finns möjlighet att lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.

Den 1 juni 2023 ändrades ellagen för att leva upp till de krav som finns i elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. och som syftar till att ge elkunder ett starkare skydd på elmarknaden.

För att kunderna ska få tydlig information ställs det i elmarknadsdirektivet bland annat krav på att elhandelsföretagens fakturor ska ha ett visst innehåll, att det ska finnas viss information på företagets webbplats eller motsvarande och att elhandelsföretagen ska se till att elkunderna får en sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren.

Tydlig information är viktigt både för att elkunder ska förstå sina val och få en starkare och tryggare ställning på elmarknaden, men också för att öka förtroendet för elhandelsmarknaden.

Föreskrifterna ska göra det enklare för både elkunder och elhandelsföretag

För att göra det tydligt för företagen vilka krav som ställs, har Ei nu tagit fram föreskrifter och allmänna råd som kompletterar och förtydligar kraven i elmarknadsdirektivet.

Syftet med föreskrifterna är främst att stärka elkundernas ställning på elmarknaden och skapa bättre förutsättningar för kunder att bidra med sin efterfrågeflexibilitet. Genom tydliga föreskrifter blir det också enklare för elhandelsföretagen att veta vilken information som de är skyldiga att ge sina kunder.

Det här finns med i föreskrifterna

Föreskrifterna är helt nya. Det är med andra ord inte en uppdatering av tidigare föreskrifter.

I föreskrifterna finns reglerat vilka skyldigheter ett elhandelsföretag har att lämna information om:

 • identifieringskod för leveranspunkten
 • anvisade avtal
 • jämförelseverktyg
 • elområde
 • kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder
 • jämförelser med genomsnittlig elanvändare
 • faktisk och historisk elförbrukning
 • sammanfattning av avtalsvillkor
 • information om efterfrågeflexibilitet
 • gällande priser för elleverans
 • leveransavtal
 • konsumenters rättigheter
 • oberoende instans för tvistlösning utanför domstol
 • gemensam kontaktpunkt

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Så här lämnar du synpunkter

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag på föreskrifter och på den tillhörande konsekvensutredningen. Synpunkter skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), ange ärendenummer 2023–102928 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Ei behöver ha dina synpunkter senast den 8 december 2023.

Om allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter