Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:20:49

Digitalt möte om föreskrifter för leveranskvalitet 13 december – det går fortfarande att anmäla sig

Den 13 december arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett informations- och dialogmöte om de nya föreskrifterna för leveranskvalitet. För att förenkla för företagen tar Ei nu även fram en vägledning kopplad till föreskrifterna. På mötet får du gärna komma med inspel på vägledningen. Sista anmälningsdag är den 5 december.

Den 1 januari 2024 träder de nya föreskrifterna för leveranskvalitet i kraft Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2023:3 om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar kommer Ei att ta fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

Digitalt möte 13 december

På eftermiddagen den 13 december 2023 finns möjlighet för elnätsföretag och andra intresserade att vara med på ett digitalt informations– och dialogmöte där Ei berättar om de nya kvalitetsföreskrifterna. Förhoppningen är också att få branschens synpunkter och inspel på vad vägledningen för kvalitetsföreskrifterna bör innehålla för att den ska vara så användbar som möjligt.

Vill du delta på mötet är du välkommen att anmäla dig senast den 5 december 2023. Mer information samt länk till anmälningsformulär finns i tidigare webbnyhet: Nu går det att anmäla sig till digitalt möte om föreskrifter för leveranskvalitet 13 december

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter