Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:40:31

Nu går det att anmäla sig till digitalt möte om föreskrifter för leveranskvalitet 13 december

Den 13 december arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett informations- och dialogmöte om de nya föreskrifterna för leveranskvalitet. För att förenkla för företagen tar Ei nu även fram en vägledning kopplad till föreskrifterna. På mötet får du gärna komma med inspel på vägledningen.

Den 1 januari 2024 träder de nya föreskrifterna för leveranskvalitet i kraft Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2023:3 om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar kommer Ei att ta fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

Digitalt möte 13 december

På eftermiddagen den 13 december 2023 finns möjlighet för elnätsföretag och andra intresserade att vara med på ett digitalt informations– och dialogmöte där Ei berättar om de nya kvalitetsföreskrifterna. Förhoppningen är också att få branschens synpunkter och inspel på vad vägledningen för kvalitetsföreskrifterna bör innehålla för att den ska vara så användbar som möjligt.

Information och anmälan

Datum: onsdagen den 13 december 2023

Tid: 13.00-15.00

Sista anmälningsdag: 5 december 2023

Anmälan: Anmälningstiden har löpt ut.

Teknik: Digitalt via Microsoft Teams. En länk till mötet skickas ut dagen innan.

Programpunkter:

  • Nya föreskrifter – vad är nytt och vad finns kvar från tidigare?
  • En vägledning kommer att publiceras i samband med att föreskrifterna träder i kraft. Vad bör finnas med i vägledningen för att den ska vara användbar? Kom gärna med inspel, synpunkter och frågor.

Medskick och synpunkter kan lämnas redan nu

Arbetet med vägledningen kommer att pågå under hösten för att färdigställas i samband med att föreskrifterna träder i kraft. Om du redan nu har frågeställningar eller idéer om sådant som du vill ska inkluderas i vägledningen får du gärna skicka in dessa.

Skicka gärna tips och synpunkter till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2023–103709 och bidra till att vägledningen blir så bra som möjligt.

Om allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Mer information

Tidigare webbnyhet om de nya föreskrifterna
Till Ei:s föreskrifter

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter