Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:34:28

Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem – anmälan till EFFEKT-dialogens seminarium 7 december fortfarande öppen

Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem – det är ämnet för årets sista seminarium inom EFFEKT-dialogen som arrangeras den 7 december. Seminariet är digitalt och anmälan är öppen till och med den 4 december.

Den 7 december arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) årets sista seminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen.

Frågeställningar som kommer att diskuteras är bland annat: Vad krävs för att elmarknaden fullt ut ska kunna tillgodogöra sig kundernas möjligheter och vilja att vara flexibla i sin elanvändning? Vilka utmaningar står vi inför och har vi kanske lösningarna redan nu?

Seminariet inleds med att Sandra Vilenius, analytiker på Ei berättar om effekttariffer, hur de kan se ut och hur de kan bidra till ökad flexibilitet. Ei har även tittat på hur de höga elpriserna under 2022 påverkade hushållens vilja att vara flexibla. Bianca Kasemi, analytiker på Ei, ger en sammanfattande bild.

Därefter fortsätter seminariet som ett rundabordssamtal med diskussioner där inbjudna gäster ger sin syn på framtidens elsystem och kundernas roll.

Samtalen leds av Marielle Lahti, expert på Ei. Medverkar gör:

  • Cajsa Bartusch Kätting, docent, Uppsala universitet
  • Björn Berg, VD, Ngenic
  • Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen
  • Johan Fält, chef elnät, Sollentuna Energi och Miljö AB
  • Sofia Päivärinne, business developer, Myrspoven AB

Mer information om seminariet och hur du anmäler dig finns i tidigare nyhet: Välkommen att anmäla dig till EFFEKT-dialogen den 7 december

Mer information om projektet EFFEKT-dialogen.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Fler nyheter