Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:00:18

Läget på elmarknaden - vecka 24 2024

Stigande spotpriser i SE1, SE2 och SE3.

Systempriset steg med 26 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 34,3 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 steg med 141procent där medel blev ungefär 30,2 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 148 procent där veckomedel blev 35 EUR/MWh och i SE4 sjönk spotpriset med 17 procent och veckomedel blev 45,3 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 3,5 procent och hade ett veckomedel på 118,8 USD/ton, oljepriset steg med 4,5 procent och veckomedlet landade på 82,3 USD/fat, gaspriset ökade med 2,7 procent där veckomedel blev 34,9 EUR/MWh.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 75 procent detta var en minskning med 9,4 procent jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige och Norden minskade med 41 respektive 23 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter