Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:27:10

Vad innebär kvartsmätning för dig som elkund?

Den 1 november 2023 träder kraven på kvartsmätning i kraft. Det innebär att du som har en ny smart elmätare kan komma att kunna se din förbrukning per kvart istället för per timme.

Elnätsföretagen har fram till och med den sista december 2024 på sig att se till att alla elkunder i Sverige har en ny smart elmätare. När du som elkund får en ny smart mätare kommer ditt elnätsföretag att kunna kvartsmäta din elanvändning. Månads­mätning blir dock kvar som en alternativ mätmetod för vissa typer av anläggningar fram till 1 januari 2027, då kravet om effektavgift börjar gälla. Flera elnätsföretag har dock redan infört effektavgifter i sina kunders elnätstariffer.

När kan jag teckna ett kvartsprisavtal?

Elen handlas fortfarande huvudsakligen per timme, först 2024 eller 2025 kommer all elhandel ske per kvart. När elen handlas per kvart måste också alla elhandelsföretag med mer än 200 000 kunder erbjuda kvartsprisavtal.

Med ett kvartsprisavtal får du möjlighet att på ett mer finfördelat sätt följa prisändringarna på elmarknaden och anpassa din elanvändning till när elpriset är fördelaktigt.

När elhandelsföretagen erbjuder kvartsprisavtal kommer det också vara möjligt att jämföra kvartsprisavtal på elpriskollen.se Länk till annan webbplats..

Kvartsmätning gör det enklare att se effekttopparna

Att elnätsföretagen ska mäta elförbrukningen, per kvart och inte per timme, är ett EU-krav. Energimarknaden genomgår en stor förändring och alltmer oplanerbar kraft från till exempel sol och vind kommer in i systemet. Det här kan skapa obalans i elnäten då mängden el som produceras måste matcha mängden el som används, vid varje tillfälle, annars uppstår skador eller strömavbrott. Med mer detaljerade mätvärden blir det lättare för elnätsföretagen att balansera elnäten.

Om du är mikroproducent av till exempel solkraft, och har ett batteri, kan du bidra till balansen i elnätet genom att sälja stödtjänster till elnätsföretag via ett energitjänsteföretag.

Med kvartsmätning blir det lättare för dig som elnätskund att se när på dygnet du har effekttoppar, det vill säga när du använder som mest el. Genom att minska effekttopparna och sprida ut din elanvändning och minska effekttopparna över dygnet kan du hjälpa till att minska överbelastning i elnätet. För dig som har effekttariffer kan elnätsföretag komma att basera elnätstarifferna på elanvändning per kvart istället för per timme.

Här kan du läsa mer om kvartsmätning.

Här i Ei:s Konsumentforum Länk till annan webbplats. kan du få svar på de vanligaste frågorna om energimarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter