Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:58:04

Nya föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen

Nu finns nya föreskrifter publicerade om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen. Föreskrifterna träder i kraft den 15 november 2023.

De nya föreskrifterna kommer att tillämpas vid besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027.

Incitamenten påverkar intäktsramen

Intäktsramsregleringen består av flera olika delar. En av de delar som ingår i regleringen och som Ei tar hänsyn till vid beslut om elnätsföretagens intäktsramar är kvaliteten i nätverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Bedömningen kan medföra en ökning eller minskning av intäktsramen.

Vad som avses med kvalitet och effektivt nätutnyttjande finns beskrivet i föreskrifterna som träder i kraft den 15 november 2023.

Till alla Ei:s föreskrifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter