Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:43:57

Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Den första november öppnar e-tjänsten KENT och det är dags för elnätsföretagen att rapportera in de uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ska ligga till grund för beslut om intäktsramar 2024–2027. Sista dag att rapportera in uppgifter är den 8 december 2023.

Systemet för inrapportering öppnar den 1 november 2023 och en begäran att elnätsföretagen ska lämna in uppgifter kommer att skickas den 8 november i samband med att föreskrifterna EIFS 2023:4 och EIFS 2023:5 träder i kraft. Sista dag att rapportera in uppgifter är den 8 december.

Efter att företagen har rapporterat in uppgifterna påbörjar Ei arbetet att kvalitetsgranska uppgifterna, beräkna och därefter fatta beslut om intäktsramar för vart och ett av Sveriges cirka 170 elnätsföretag.

När fattas besluten?

Ambition är att det första beslutet ska fattas innan årsskiftet 2023/2024 och målsättningen är att samtliga beslut ska vara fattade vid utgången av första kvartalet 2024. Då är det möjligt att se hur intäktsramarna ser ut för samtliga företag och sammanställa statistik på en övergripande nivå.

För att fastställa intäktsramarna inför den kommande perioden kommer Ei att utgå från den metod som användes för att fastställa intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023, med vissa justeringar gällande bland annat kalkylränta och kostnader för flexibilitetstjänster. Den 24 augusti remitterade Ei utkast till metodbeskrivningar för kalkylränta och kostnader för flexibilitetstjänster. Ei har tagit emot synpunkter på det remitterade underlagen. Metoden för tillsynsperioden 2024–2027 fastställs i samband med att Ei fattar det första beslutet.

Länkar till inrapporteringen

Till inrapporteringen

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2024-2027 (handbok och underlag som är bra för företagen att känna till i samband med förhandsregleringen).

Vill du ha aktuell information om elnätsreglering 2024–2027?

Till projektsidan: Intäktsramar elnät 2024-2027
Vill du ha nyheterna via e-post kan du prenumerera på sidan genom att anmäla dig här: Prenumerera på våra nyheter

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter