Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:35:31

Uppdaterad handbok för PCI —energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse

Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdaterat handboken för PCI-projekt. Precis som tidigare riktar sig handboken i första hand till projektägare, men handboken har även utökats med mer information som riktar sig till myndigheter.

Vartannat år listar Europeiska kommissionen ett antal energi­infrastruktur­projekt som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs, så kallade Project of common interest (PCI).

Enligt förordning (EU) 2022/869 Länk till annan webbplats. om riktlinjer för transeuropeisk energi­infrastruktur (infrastruktur­förordningen) ska varje EU-land ta fram en handbok med de tillståndsförfaranden som krävs för att sådana projekt ska kunna genomföras.

Nu har Ei tagit fram en uppdaterad handbok. Efter synpunkter från berörda myndigheter, som framkom i arbetet med rapporten R2023:07, vänder sig den nya handboken både till projektägare och myndigheter.

Handboken är också uppdaterad för att omfatta de energi­infrastruktur­kategorier som den nya infrastruktur­förordningen omfattar. Den nya infrastrukturförordningen gäller bland annat för smarta elnät, smarta gasnät och lagring av koldioxid.

Energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse

PCI-projekten ska bidra till EUs klimatmål genom att integrera energimarknaderna, öka konkurrensen och ge överkomliga energipriser. De ska också leda till bättre försörjningstrygghet och lägre koldioxidutsläpp.

Projekten bedöms som särskilt viktiga för den europiska energimarknaden och därför finns ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesserna mellan länderna. Det finns även möjlighet för projektägarna att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen av PCI-projekt.

Mer om energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse.

Handbok för projekt av gemensamt intresse och projekt av ömsesidigt intresse

Kontakt
Göran Heldesten
Jurist

016-16 25 94

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter