Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:01:22

På remiss: Föreskrifter om nätutvecklingsplaner – det går fortfarande att lämna synpunkter

Till och med den 2 november 2023 finns möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifter om hur elnätsföretag ska ta fram nätutvecklingsplaner.

I elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. finns krav på att alla elnätsföretag (förutom transmissionsnätsföretag) ska ta fram nätutvecklingsplaner. Reglerna är även införda i svensk lagstiftning.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu tagit fram förslag på föreskrifter om vad nätutvecklingsplanerna ska innehålla, hur de ska tas fram och hur de ska offentliggöras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024 och planen är att de första nätutvecklingsplanerna för åren 2025–2034 ska lämnas in till Ei senast 31 december 2024.

Här finns information om hur du lämnar synpunkter

Till och med den 2 november 2023, finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på de föreslagna på föreskrifterna.

Mer information om föreskrifterna och hur du lämnar synpunkter finns i tidigare nyhet: På remiss: Föreskrifter om nätutvecklingsplaner – välkommen att lämna synpunkter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter