Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:19:24

På remiss: Föreskrifter om nätutvecklingsplaner – välkommen att lämna synpunkter

Nu finns ett förslag på föreskrifter om hur elnätsföretag ska ta fram nätutvecklingsplaner. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna till och med den 2 november 2023.

Intressenter hade redan i somras möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till vägledning gällande nätutvecklingsplaner.

Sedan dess har Ei arbetat vidare och nu finns ett förslag på föreskrifter: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad en nätutvecklingsplan ska innehålla, hur den ska tas fram och offentliggöras samt vilka uppgifter som ska offentliggöras tillsammans med planen.

Vad är en nätutvecklingsplan

I elmarknadsdirektive Länk till annan webbplats.t finns ett krav på att alla elnätsföretag (förutom transmissionsnätsföretag) ska ta fram nätutvecklingsplaner, och reglerna är även införda i svensk lagstiftning. Syftet med nätutvecklingsplaner är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny förbrukning inklusive laddningsstationer för elfordon.

Ei har fått ett bemyndigande att ta fram föreskrifter om vad nätutvecklingsplanerna ska innehålla, hur de ska tas fram och hur de ska offentliggöras. Det framgår även av förordningen att Ei inte kan föreskriva om undantag. Det betyder att alla lokal- och regionnätsföretag (även de som har koncession för linje) ska ta fram nätutvecklingsplaner. Däremot omfattas inte transmissionsnätsföretag eller företag som endast har utlandsförbindelse, det vill säga Svenska kraftnät och Baltic Cable, av kravet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024 och planen är att de första nätutvecklingsplanerna för åren 2025–2034 ska lämnas in till Ei senast 31 december 2024.

På ei.se finns en sida med stöd till elnätsföretagen inför inlämningen av nätutvecklingsplan.

Vägledningen kommer senare

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar kommer Ei att ta fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare.

Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna. Ett utkast till vägledning har varit ute för synpunkter under sommaren, men Ei planerar att dela utkastet till vägledningen ytterligare en gång under hösten för att få in fler synpunkter på den.

Så här lämna du synpunkter senast den 2 november

Synpunkter på Ei:s förslag på föreskrifter om nätutvecklingsplaner skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2022–103336. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 2 november 2023.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Anna Haraldsson
Jurist

016-16 25 24

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter