Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:49:04

Naturgasföretagens intäktsramar 2023–2026 skickas tillbaka till Ei för ny handläggning

Den 10 oktober meddelade förvaltningsrätten att besluten om naturgasföretagens intäktsramar 2023–2026 återförvisas till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ny handläggning. Det är i linje med det yttrande som Ei skickade in till rätten i september. Nu påbörjar Ei arbetet med att fatta nya beslut för perioden.

Hösten 2022 fattade Ei beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2023–2026. Intäktsramen reglerar hur stora nätavgifter ett företag totalt får ta ut av sina kunder.

Besluten om gasnätsföretagens intäktsramar fattades enligt en ny metod (en så kallad förmögenhetsbevarande metod). Metodbytet genomfördes eftersom Ei anser att den tidigare metoden (kapacitetsbevarande metod) gav företagen en överkompensation i förhållande till företagets faktiska kostnader vilket innebär att kundernas avgifter kan bli oskäligt höga.

Saknas legala förutsättningar för ett metodbyte

Vid tiden för besluten bedömde Ei att ett metodbyte var möjligt i och med en EU-dom från 2021, den så kallade Tysklandsdomen. Men efter en dom från kammarrätten i juni 2023 gällande metoden för elnätsföretagens intäktsramar, stod det klart att det i nuläget saknas legala förutsättningar att byta metod.

–Regleringen av naturgasföretag och elnätsföretag hanteras på samma sätt i det här avseendet. Eftersom vi nu ser att det saknas legala förutsättningar att gå vidare med ett metodbyte så lämnade Ei i september in ett yttrande till förvaltningsrätten om att besluten om gasnätsföretagens intäktsramar skulle återförvisas till oss, säger Göran Morén, chefsjurist på Ei.

Konsekvensen – högre intäktsramar

Besluten kommer nu att göras om och i stället hanteras enligt en kapacitetsbevarande metod. Ambitionen är att Ei kan fatta nya beslut före årsskiftet.

Konsekvensen av att besluten nu fattas enligt en kapacitetsbevarande metod är att företagens intäktsramar för perioden 2023–2026 blir högre än vad de blev med den förmögenhetsbevarande metoden, vilket gör att naturgasföretagen kan ta ut högre avgifter av sina kunder.

–Vi anser fortfarande att ett metodbyte är nödvändigt. Därför följer vi noga utvecklingen av den nationella lagstiftningen efter EU-domstolens avgörande i den så kallade Tysklandsdomen. Vi hoppas på förändringar i det nationella regelverket som ger oss utrymme att genomföra de förändringar vi anser nödvändiga för att uppfylla regleringens syfte, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter