Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:43:19

Påminnelse: Välkommen till digitalt seminarium om informationsdelning vid anslutning till elnäten

Den 17 oktober arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett digitalt seminarium för att berätta om hur man kan utveckla och effektivisera informationsdelningen vid anslutningsprocessen till elnäten.

På seminariet kommer Ei och representanter från aktörerna nedan att presentera sina synpunkter i frågan:

  • Svenska kraftnät
  • Energiföretagen Sverige
  • Svenskt Näringsliv
  • Powercircle
  • SKGS Basindustrins energisamarbete
  • Svensk vindkraft
  • Svensk solenergi.

Om uppdraget

Regeringen har gett Ei i uppdrag att utreda informationsdelningen mellan den som ansöker om nätanslutning eller utökat abonnemang, distributionsnätsföretagen och transmissionsnätsföretagen vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten, samt hur informationen ska delas vidare till berörda parter. Syftet är att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av resurser, en säker och effektiv utveckling och drift av elsystemet.

Anmäl dig till seminariet senast den 16 oktober.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter