Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:17:29

Välkommen till seminarium om regeringsuppdrag gällande informationsdelning vid anslutning till elnäten

Den 17 oktober bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett digitalt seminarium om hur man kan utveckla och effektivisera informationsdelningen vid anslutningsprocessen till elnäten.

Regeringen har gett Ei i uppdrag att utreda informationsdelningen mellan den som ansöker om nätanslutning eller utökat abonnemang, distributionsnätsföretagen och transmissionsnätsföretagen vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten, samt hur informationen ska delas vidare till berörda parter. Syftet är att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av resurser, en säker och effektiv utveckling och drift av elsystemet.

Praktisk information

Ei anordnar ett digitalt seminarium för att berätta om arbetet framåt. Även representanter från Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, Svenskt Näringsliv, Powercircle och SKGS Basindustrins energisamarbete, kommer att presentera sina synpunkter i frågan. Fler presentatörer kan tillkomma.

Tid: 17 oktober, klockan 13.00-15.00.
Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Dagen innan seminariet mejlar vi ut en länk till alla som anmält sig.
Anmälan: Till formuläret för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Under seminariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Det går även bra att mejla oss på adressen längst ned på sidan. Märk e-posten med ärendenummer 2023–103425.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling.

Information om allmänna handlingar

Mer information

Regeringsuppdraget till Ei och Svenska kraftnät

Samlad information om informationsutbyte vid anslutning till elnätet

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter