Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:46:19

Samråd om ansökan om undantag från att upphandla balanskapacitet uppåt och nedåt separat

Svenska kraftnät har ansökt om undantag från att upphandla balanskapacitet av typen FCR-N uppåt respektive nedåt var för sig. Intressenter är välkomna att lämna synpunkter på ansökan fram till den 6 november 2023.

Enligt förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen) artikel 6.9 ska upphandlingen av balanskapacitet uppåt och nedåt utföras var för sig, om inte Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner ett undantag från denna princip. Med uppåt och nedåt avses kapacitet för uppreglering respektive nedreglering.

Svenska kraftnät har idag ett undantag som möjliggör att de upphandlar stödtjänsten FCR-N symmetriskt, vilket innebär att upp- respektive nedregleringskapacitet upphandlas gemensamt. Detta undantag gäller till den 31 december 2023. Svenska kraftnät har nu ansökt om ytterligare undantag för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2030.

Så här lämnar du synpunkter på ansökan

Innan Ei fattar beslut om ansökan, har intressenter möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna ska lämnas via e-post till Ei:s registrator senast den 6 november 2023. E-postadressen hittar du under kontaktuppgifter längst ned på sidan. Ange ärendenummer 2023-103479, samt ert organisationsnamn eller namn i ämnesraden.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar. Allmänna handlingar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Dokument för synpunkter

Remisstiden är slut, om du vill ta del av dokumenten kontakta registrator.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter