Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-04 14:58:51

Artikel 6.8-6.9 undantag från skyldigheter vid upphandling av balanskapacitet

Status

Pågående ärenden

I juni 2023 inkom Svenska kraftnät med en ansökan om undantag från att upphandla balanskapacitet av typen FCR-N uppåt respektive nedåt var för sig.

Ei analyserar för närvarande ansökan och förväntas fatta beslut i ärendet i december 2023.

Avslutade ärenden

I juni 2021 godkände Ei undantaget.

Ei:s beslut 2021-101775 Pdf, 260.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I oktober 2020 godkände Ei undantaget.

Ei:s beslut 2019-103272 Pdf, 1.1 MB.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden

2023–103479

Avslutade ärenden

2019–103272

2021–101775