Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:13:32

Nytt regeringsuppdrag till Ei om informationsdelning vid ansökningar om nya elnätsanslutningar

Regeringen har beslutat om två uppdrag, ett till Energimarknadsinspektionen (Ei) och ett till Svenska kraftnät, som syftar till att korta anslutningstiderna till elnätet. Ei ska utreda ett utvecklat och effektivt utbyte av information mellan aktörer vid ansökningar om nya anslutningar, och lämna förslag till en ny reglering.

I uppdraget ingår att utreda vilken information som ska delas, till exempel vilken effekt som anslutningen avser, var den ska ske, och när aktörer önskar att anslutningen ska ske. Det ingår även att analysera om det bör finnas någon undre gräns för när man inte behöver dela information samt om det ska ställas krav på mognadsgrad på ansökan. Ansökningar om nya anslutningar bör även omfatta sådana som avser höjning av avtalad effekt.

Ei ska lämna förslag på nödvändiga författningsändringar och redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 27 mars 2024.

Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen till Ei om att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten. Pdf, 924.3 kB.

Information på regeringens webbplats om uppdraget till Ei och Svenska kraftnät Länk till annan webbplats..


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter