Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:01:33

13 december – digitalt möte om föreskrifterna för leveranskvalitet

Den 13 december finns möjlighet att koppla upp sig på ett digitalt informationsmöte om de nya föreskrifterna för leveranskvalitet. För att göra det enklare för företagen är Energimarknadsinspektionen (Ei) även på väg att ta fram en vägledning kopplad till föreskrifterna. På mötet får du gärna komma med input till vägledningen.

Den 1 januari 2024 träder de nya föreskrifterna för leveranskvalitet i kraft Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2023:3) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Eftersom föreskrifterna inte innehåller exempel eller längre förklaringar kommer Ei att ta fram en vägledning som beskriver reglerna ytterligare. Vägledningen är tänkt som en hjälp för företagen när de ska tillämpa föreskrifterna.

Digitalt möte 13 december

På eftermiddagen den 13 december 2023 finns möjlighet för elnätsföretag och andra intresserade att vara med på ett digitalt informations – och dialogmöte där Ei berättar om de nya kvalitetsföreskrifterna. Förhoppningen är också att få branschens synpunkter och input på vad vägledningen för kvalitetsföreskrifterna bör innehålla för att den ska vara så användbar som möjligt.

En inbjudan med anmälningslänk till mötet kommer att publiceras på ei.se lite längre fram i höst, men boka gärna in datumet i kalendern redan nu.

Medskick och synpunkter kan lämnas redan nu

Arbetet med vägledningen kommer att pågå under hösten för att färdigställas i samband med att föreskrifterna träder i kraft.

Om du redan nu har frågeställningar eller idéer om sådant som du vill ska inkluderas i vägledningen får du gärna skicka in dessa innan mötet. Kanske har det uppstått någon fråga när du har läst föreskrifterna som du önskar få svar på via vägledningen.

Skicka gärna din input/ditt medskick till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2023–103709 och bidra till att vägledningen blir så bra som möjligt.

Om allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter