Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:48:03

Ei granskar Svenska kraftnäts efterlevnad av 70-procentsregeln

I somras publicerade ACER* en rapport som visar att systemansvariga för överföringssystem inom EU under 2022 inte levt upp till elmarknadsförordningens krav på att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tilldelas marknaden. Eftersom ACER:s rapport avviker från de beräkningar som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit del av från Svenska kraftnät, kommer Ei att fortsätta granska hur Svenska kraftnät följt 70-procentsregeln.

Hur mycket överföringskapacitet som beräknas och tilldelas för handel på elmarknaden är en viktig fråga, och påverkar marknadsaktörerna och elpriset på grossistmarknaden för el. ACER:s rapport visar att Svenska kraftnät på flera elområdesgränser inte levt upp till 70-procentskravet. Svenska kraftnät har i sin tur uppgett att de under 2022 haft en bättre uppfyllnad av kravet än vad ACER:s rapport visar. Eftersom Ei är den svenska myndighet som kan bedriva tillsyn över denna fråga är det Ei:s uppgift att granska Svenska kraftnät.

Ei kommer att granska varför resultaten skiljer sig åt, och inledningsvis undersöka vilka parameterval och avvägningar som gjorts av Svenska kraftnät respektive ACER. Ei:s uppgift är att se till att Svenska kraftnät efterlever 70-procentsregeln och vi kommer därför ta ställning till om det krävs några åtgärder.

Ny Acer-rapport: Utmaningar för systemansvariga att tillhandahålla 70 procent överföringskapacitet inom EU.

ACER’s monitoring finds much at stake as grid operators are still far off making 70% transmission capacity available for cross-zonal electricity trade på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats..

ACERs uppföljning av 70-procentsregeln visar på komplexiteten i kraftsystemet på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats..

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter