Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:33:13

Ny Acer-rapport: Utmaningar för systemansvariga att tillhandahålla 70 procent överföringskapacitet inom EU

En ny rapport från Acer* visar att systemansvariga för överföringssystem under 2022 hade svårt att leva upp till kravet på att tillhandahålla minst 70 procent av överföringskapaciteten mellan elområden inom EU. Acer pekar på att kravet är avgörande för att uppnå de ambitiösa politiska målen för förnybar energi.

Målet inom EU är att systemansvariga för överföringssystem ska tillhandahålla minst 70 procent av överföringskapaciteten på sammanlänkningar tillgängliga för elhandel med grannländerna senast 2025. Acer övervakar medlemsstaternas framsteg och deras senaste rapport visar att det är långt kvar innan målet kan anses vara uppfyllt.

Syftet med gränsöverskridande elhandel handlar bland annat om att säkerställa elförsörjningens trygghet, minska prisvolatilitet och erbjuda nödvändig flexibilitet på marknaden.

Offentligt samråd och webbinarium om rapportens slutsatser

Just nu pågår det ett offentligt samråd fram till den 15 september, där alla intressenter ges möjlighet dela med sig av sina synpunkter på den publicerade rapporten. Den 6 september håller Acer dessutom ett webbinarium för att presentera och diskutera rapportens slutsatser. Baserat på rapportens resultat och inkomna synpunkter från intressenter kommer Acer före årets slut att ge ett formellt yttrande till Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

Anmälan till webbinarium, det offentliga samrådet och den fullständiga rapporten finns på Acer:s webbplats:

ACER’s monitoring finds much at stake as grid operators are still far off making 70% transmission capacity available for cross-zonal electricity trade Länk till annan webbplats.

Fotnot: *Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter