Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:55:56

Fortfarande möjligt att tycka till om kommande inrapportering av nätutvecklingsplaner – sista dag för synpunkter 16 augusti

I slutet av nästa år ska elnätsföretagen offentliggöra och lämna in sina nätutvecklingsplaner till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei tar just nu fram föreskrifter för hur inrapporteringen ska gå till och vill gärna ha in synpunkter från branschen och andra i det arbetet.

Ei arbetar nu med att fram föreskrifter för nätutvecklingsplaner. Som ett första steg i föreskriftsarbetet publicerade Ei i mitten av juni ett utkast till vägledning i form av en promemoria som beskriver inrapporteringen, vilka uppgifter som nätutvecklingsplanerna ska innehålla och hur elnätsföretagen ska gå till väga för att ta fram planerna och därefter publicera dem.

Till och med den 16 augusti 2023 har elnätsföretag och andra möjlighet att lämna synpunkter på vägledningen och komma med input i arbetet.

Vägledningen, mer information om nätutvecklingsplaner och hur du gör för att lämna synpunkter finns i tidigare nyhet från 14 juni: Nätutvecklingsplaner – välkommen att lämna synpunkter på kommande inrapportering

Så här ser tidplanen ut

Planen är att ett förslag på föreskrifter ska kunna skickas ut på remiss under hösten 2023, för att sedan beslutas innan året är slut och träda i kraft 2024. I slutet av 2024 kommer elnätsföretagen sedan behöva rapportera in sina nätutvecklingsplaner inför perioden 2025–2034.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter