Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:22:11

Ei startar två referensgrupper som ska bidra till kortare ledtider för elnätsutbyggnad

I regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” kom Energimarknadsinspektionen (Ei) fram till en rad åtgärder som berörda myndigheter och elnätsföretag kan genomföra utan att invänta lagändringar. Åtgärderna har potentialen att tillsammans korta nätutvecklingsprocessen med en tredjedel. Ei har nu inom ramen för nästa regeringsuppdrag startat två grupper, en myndighetsgemensam och en med branschen, för att underlätta implementeringen.

— Vi befinner oss mitt i energiomställningen och det är viktigt att ledtiderna för utbyggnaden av elnätet kortas. Det är inget en enskild aktör kan klara på egen hand, utan här måste berörda myndigheter och elnätsföretag samarbeta för att utveckla effektivare arbetssätt. I referensgrupperna kan vi ta oss an de utmaningar vi möter, utbyta erfarenheter, och säkerställa att olika perspektiv beaktas vid implementeringen av de ledtidsförkortande åtgärder vi tillsammans identifierat, säger projektledare Karin Edvardsson.

En myndighetsgemensam grupp och en med elnätsföretag

Representanter för Ei leder båda referensgrupperna. I gruppen för branschsamverkan finns representanter för Eon Energidistribution, Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio. Syftet med gruppen är att bidra till att Ei och elnätsföretagen går i takt med att implementera ledtidsförkortande åtgärder. Gruppen är ett forum för dialog men även erfarenhetsutbyte kring andra effektiviseringsinitiativ. Tillsammans kan gruppen också bereda underlag för beslut och se till att var och en sprider relevant information vidare i sin organisation.

— Vi är glada över att Ei tagit initiativ till att involvera elnätsföretagen i uppdraget. Vi tycker att det är viktigt med en bred dialog för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Jag ser fram emot att bidra med mitt nätföretagsperspektiv för att vi ska hitta och implementera de åtgärder som gör störst nytta, och samtidigt föra med mig erfarenheter och idéer tillbaka till min egen organisation, säger Anders Fransson, gruppchef på Eon Energidistribution AB.

I den myndighetsgemensamma gruppen finns representanter för Lantmäteriet, och Länsstyrelsen Västerbotten, Västra Götaland och Kronoberg. Gruppen ska bidra till att ledtidsförkortande åtgärder implementeras i respektive myndighets verksamhet. Det kan handla om att dela erfarenheter och lyfta myndighetsöverskridande frågor, tillsammans bereda underlag för beslut och sprida vidare information i respektive organisation.

Här hittar du projektsidan för Kortare ledtider för elnätsutbyggnad där vi kommunicerar inom ramen för regeringsuppdraget Verkställa kortare ledtider.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter