Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 04:34:41

Det ska bli enklare att hitta statistik och öppna data på Ei:s webbplats

Energimarknadsinspektionen (Ei) har mycket statistik och öppna data publicerad på sin webbplats och på Sveriges dataportal. Nu ska Ei jobba vidare med sökfunktioner och länkningar för att göra informationen enklare att hitta.

I regleringsbrevet 2022 fick Ei i uppdrag att kartlägga vilka data och analyser som finns hos myndigheten och som på ett säkert och kostnadseffektivt sätt skulle kunna göras mer tillgängliga för att gynna forskning, innovation och affärsutveckling i syfte att bidra till en framgångsrik elektrifiering.

Arbetet skulle ske i dialog med relevanta lärosäten och forskningsinstitut samt med näringslivet och andra berörda myndigheter. Även Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick motsvarande uppdrag.

Åtgärder för att göra data och analyser mer tillgängliga

Nu har Ei lämnat sin analys till regeringen. De slutsatser arbetet utmynnat i är att mycket statistik, data och analyser i form av rapporter och promemorior redan finns publicerade på ei.se. Däremot kan informationen ibland vara svår att hitta. De åtgärder som Ei ska jobba vidare med är därför:

  • förbättra länken mellan Ei:s rapporter och respektive data
  • arbeta vidare med sökoptimering på Ei:s externa webbplats för att det ska bli enklare att hitta specifika rapporter
  • se över vilka ytterligare data som kan publiceras, uppdelat på Sverigenivå, region- och kommunnivå
  • se över vilka ytterligare data som kan visualiseras genom GIS-kartan.

Ei:s rapport Öka transparens kring data och analyser som kan bidra till elektrifieringen (Ei R2023:10) lämnades till regeringen den 12 juni.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL