Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:51:16

9 juni - Digitalt lunchseminarium om efterfrågeflexibilitet hos hushåll – här hittar du länken

Vad kan vi göra för att fler hushåll ska vilja och kunna bli flexibla i sin elanvändning? Den 9 juni presenteras en ny studie i ämnet på ett digitalt lunchseminarium arrangerat av EFFEKT-dialogen*. Länk till seminariet hittar du längre ner.

För att få mer kunskap om hur efterfrågeflexibilitet hos hushåll kan främjas har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit IVL Svenska Miljöinstitutet studera frågan närmare. IVL:s uppdrag introducerades vid EFFEKT-dialogen den 23 november 2022 och deltagarna fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar i en workshop på temat.

IVL:s slutrapport, Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet - konsultrapport av IVL, publicerades i april och har använts som underlag i arbetet med deluppdrag 2 av regeringsuppdraget om att främja ett mer flexibelt elsystem. Under det här lunchseminariet ska IVL berätta om sitt arbete och slutsatserna i rapporten.

IVL:s studie bygger på en omfattande datainsamling som gjorts med intervjuer, fokusgrupper, enkäter och valexperiment med konsumenter samt intervjuer, en workshop och en enkätundersökning med marknadsaktörer.

Datum, tid och deltagarlänk

Datum: 9 juni 2023

Tid: 12.00-13.00 (koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.)

Teknik och deltagarlänk: Seminariet är digitalt och sker via Microsoft Teams. Ingen anmälan krävs, det är bara att klicka på länken: Seminariet har redan varit.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Ei spelar inte in seminariet och det går därför inte att ta del av det i efterhand.

När du klickar på länken, kommer du att hamna i ”lobbyn” och du blir insläppt i mötet strax innan det börjar. Var vänlig stäng av din mikrofon och din video under mötet. Ställ gärna frågor via chattfunktionen, så försöker vi besvara så många frågor som möjligt.

Vid frågor om seminariet, kontakta EFFEKT-dialogen. E-post hittar du längre ner på sidan.

Behandling av personuppgifter

Genom att delta på mötet godkänner du Ei:s hantering av personuppgifter. Om Ei:s behandling av personuppgifter
Observera att ditt namn eller ditt teamskontos namn är synligt för Ei och för andra deltagare när du deltar i mötet. Namnet visas även när du ställer frågor via chattfunktionen.

*EFFEKT-dialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten. Här kan du läsa mer om EFFEKT-dialogen.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter