Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:21:16

EFFEKT-dialogen bjuder in till digitalt lunchseminarium om efterfrågeflexibilitet hos hushåll

Vad kan vi göra för att fler hushåll ska vilja och kunna bli flexibla i sin elanvändning? Den 9 juni presenteras en ny studie i ämnet på ett digitalt lunchseminarium arrangerat av EFFEKT-dialogen*.

För att få mer kunskap om hur efterfrågeflexibilitet hos hushåll kan främjas har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit IVL Svenska Miljöinstitutet studera frågan närmare. IVL:s uppdrag introducerades vid EFFEKT-dialogen den 23 november 2022 och deltagarna fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar i en workshop på temat.

IVL:s slutrapport, Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet - konsultrapport av IVL, publicerades i april och har använts som underlag i arbetet med deluppdrag 2 av regeringsuppdraget om att främja ett mer flexibelt elsystem. Under det här lunchseminariet ska IVL berätta om sitt arbete och slutsatserna i rapporten.

IVL:s studie bygger på en omfattande datainsamling som gjorts med intervjuer, fokusgrupper, enkäter och valexperiment med konsumenter samt intervjuer, en workshop och en enkätundersökning med marknadsaktörer.

Datum, tid och deltagarlänk

Datum: 9 juni 2023

Tid: 12.00-13.00 (koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.)

Teknik och deltagarlänk: Seminariet är digitalt och sker via Microsoft Teams. Ingen anmälan krävs. En länk till seminariet publiceras via en nyhet på ei.se och via en nyhet på EFFEKT-dialogens projektsida på ei.se ett par dagar innan seminariet.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Ei spelar inte in seminariet och det går därför inte att ta del av det i efterhand. Genom att delta på seminariet godkänner du Ei:s hantering av personuppgifter. Om Ei:s behandling av personuppgifter

*EFFEKT-dialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten. Här kan du läsa mer om EFFEKT-dialogen.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter