Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:27:43

Nu finns nya föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har publicerat nya föreskrifter om inrapportering till Elpriskollen. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2023 och ersätter de tidigare föreskrifterna EIFS 2020:4.

De nya föreskrifterna om inrapportering till Elpriskollen (EIFS 2023:2) ska öka tydligheten och underlätta för elhandelsföretagen. Med en uppdaterad struktur ska det bli lättare att navigera och förstå bestämmelserna. Dessutom har överflödig information tagits bort för att göra föreskrifterna mer koncisa och lättlästa.

Viktiga förändringar

  • I föreskrifterna om inrapportering till Elpriskollen har Ei förtydligat vad som ingår i inrapporteringsskyldigheten. Exempelvis ska de avtal elhandelsföretagen rapporterar in kunna tecknas omedelbart, på initiativ av elanvändaren och med påbörjad elleverans inom 90 dagar.
  • Vilka uppgifter som ska rapporteras in för varje avtalstyp framgår nu av en lista i föreskrifterna. Eftersom denna lista har anpassats efter de uppgifter som redan ska rapporteras in i e-tjänsten ELIN kommer denna ändring inte att innebära någon förändring för elhandelsföretagen. Företagen kan fortsätta rapportera in på samma sätt som tidigare.
  • Ettåriga rörliga avtal för konsumenter ska inte rapporteras in. Det är en följd av att Patent- och marknadsdomstolen har bedömt det var oskäligt med en uppsägningstid på tolv månader i elhandelsavtal med konsumenter med rörligt elpris.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter