Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:46:20

Vill du delta i avstämningsgrupp för flexibilitet på elmarknaden? Anmäl ditt intresse senast 26 maj

Är du aktör på elmarknaden och vill vara med och bidra i diskussionerna om flexibilitet i elsystemet? Då kan du anmäla ditt intresse att vara med i den avstämningsgrupp som Energimarknadsinspektionen (Ei), Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac nu bildar för att få inspel till den sista delen i det pågående regeringsuppdraget om ett mer flexibelt elsystem.

Syftet med att bilda en avstämningsgrupp är att få en tydligare bild av de utmaningar och behov som finns för att kunna realisera mer flexibilitet på elmarknaden. Gruppen kommer att träffas digitalt vid två tillfällen för att tillsammans diskutera flexibilitetens framtid och ge viktiga inspel i arbetet med regeringsuppdraget Ett mer flexibelt elsystem som ska slutredovisas den 15 december 2023. (De fyra första delarna av uppdraget redovisades den 6 april.)

Praktisk information

Avstämningsgruppen kommer totalt att bestå av 10–15 personer. Anledningen till att det är begränsat antal platser är för att underlätta diskussionen och ge alla möjlighet att delta aktivt. Två digitala möten planeras under hösten och varje träff pågår i cirka två timmar.

Målgrupp

Målgrupp för avstämningsgruppen för flexibilitet på elmarknaden är elhandlare, aggregatorer, elnätsföretag och innehavare av flexibilitetsresurser som till exempel fastighetsägare, industriföretag, datahallar, batterilager. Även elproducenter, akademi och branschorganisationer är välkomna att anmäla sig. Syftet med de två digitala träffarna är att erbjuda utrymme för diskussion med andra inom branschen och fånga upp utmaningar och synpunkter om flexibilitetens framtid inom deluppdrag 5 som ska redovisas till regeringen i december 2023.

Så här anmäler du ditt intresse

Vill du anmäla intresse för att ingå i avstämningsgruppen? Mejla till Ei:s e-postadress för flexibilitet i elsystemet (se adress längre ner på sidan) senast den 26 maj 2023. Ange namn, organisation och kontaktuppgifter till den som önskar delta.

Därefter sker ett urval för att få en så bred representation som möjligt av aktörer i avstämningsgruppen. Du kommer att få en återkoppling av Ei när tiden för intresseanmälan har löpt ut, det vill säga efter den 26 maj.

Mer information om regeringsuppdraget:
Regeringsuppdrag överlämnat: Många åtgärder föreslås för att främja flexibilitet i elsystemet

Kontakt
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter