Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:30:37

Välkommen till digitalt seminarium om mätning, rapportering och avräkning 30 maj

Vill du veta mer om mätning, rapportering och avräkning? Funderar du på hur regelverket ser ut och vad de nya mätföreskrifterna som träder i kraft i november egentligen innebär? Då är du välkommen att anmäla dig till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) seminarium den 30 maj.

Seminariet riktar sig till alla aktörer som är yrkesverksamma inom elbranschen och som vill få mer information om kommande regeländringar.

På agendan står information om mätning, rapportering och avräkning kopplat till de reviderade mätföreskrifterna som träder i kraft 1 november 2023. Om du som deltagare redan nu har frågor som du vill att Ei tar upp på seminariet får du gärna mejla dem till Ei senast den 22 maj via kontaktuppgifterna som finns i bekräftelsemejlet du får när du anmäler dig.

Nya regler

Nätföretagens mätning, rapportering och avräkning är grundläggande funktioner för att möjliggöra fungerande elmarknader. Regelverken har förändrats och fler ändringar är på gång.

I slutet av januari publicerade Ei reviderade föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2023:1) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2023.

Ändringarna i mätföreskrifterna gjordes eftersom tidsperioden för avräkning ändras från 60 till 15 minuter. I samband med revideringen gjordes även andra ändringar och förtydliganden.

Det här tas upp på seminariet

På seminariet informerar Ei om kommande ändringar i Ei:s mätföreskrifter som börjar gälla 1 november 2023 och hur ändringarna hänger ihop med förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen).

Under seminariet berättar Ei om de viktigaste förändringar som utförts i de reviderade mätföreskrifterna och vad de innebär i praktiken. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatten under mötets gång. Du kan också skicka in frågor du vill att Ei tar upp i samband med att du anmäler dig.

Några av de ämnen som kommer att tas upp är:

  • Hur ska kvartsmätvärden beräknas vid timmätning under övergångsperioden till och med 1 januari 2025?
  • Nya begrepp: Schablonavräkna och timavräkna jämfört med månadsavräkna och dygnsavräkna.
  • Ikraftträdande och övergångsbestämmelser, hur hanteras mätdata före och efter ikraftträdande?
  • Vad gäller om ett timprisavtal tecknas? Får nätföretaget kvartsmäta?
  • Vad gäller när kund begär månadsmätning?
  • Vilka begränsningar finns för kombinationer av avräknings- och mätmetoder?
  • Byte av mätmetod - nu kan även elanvändare begära ändring av mätmetod hos nätföretaget.
  • Förbrukning i aktuell tid – när ska nätföretaget rapportera i aktuell tid?
  • Hur hanteras saknade mätvärden?
  • Hur förändras regelverken framöver? Till exempel aggregatorer och nya bestämmelser från och med 1 juni 2023, nya förordningar etcetera.

Anmälan

Datum: 30 maj 2023

Tid: 13.00-15.00 (inklusive kort paus)

Teknik: Digitalt via Microsoft Teams. Möteslänk skickas till alla som anmält sig dagen innan seminariet.

Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

Har du frågor som du vill att Ei tar upp under seminariet får du gärna mejla dem senast den 22 maj. Kontaktuppgifter finns i bekräftelsemejlet som du får när du anmäler dig.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt. När du anmäler dig godkänner du Ei:s behandling av personuppgifter. Seminariet kommer inte att spelas in, men de som vill kan ta del av presentationerna som visas i efterhand.

Observera: Om du inte får en bekräftelse på din anmälan samma dag som du anmäler dig, eller om du inte får en länk till seminariet dagen innan det äger rum, var vänlig kontrollera din skräppost. Vid frågor se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Sara Carlbom
Jurist

016-542 91 35

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter