Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:13:13

Elhandelsföretag måste ge information om förbrukning, priser och kostnader för timprisavtal

Kunder som har timprisavtal ska få information om sin förbrukning per timme. Informationen kan lämnas via webben i stället för på fakturan. Därför bör elhandelsföretag skapa webbtjänster för att presentera förbrukningsuppgifter på ett lättförståeligt sätt.

Ei har tagit emot flera klagomål från kunder med timprisavtal som inte får information från sin elhandlare om priser, kostnader och förbrukning. Det är viktigt att de kunder som har timprisavtal får information om och förstår sin förbrukning för varje timme under fakturaperioden.

Enligt ellagen ska fakturan till elkunder innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de elpriser som fakturan grundas på. Kunder med timprisavtal har ungefär 700 olika värden för förbrukning och elpris, eftersom en månad innehåller så många timmar. Sådan omfattande information kan i stället presenteras på en webbsida. Det måste då framgå på fakturan att kunden kan hitta informationen på webben, till exempel på en tjänst som Mina sidor.

Nya regler och föreskrifter på väg

Nuvarande regler som handlar om information på elhandlares fakturor kommer att ersättas av nya regler. En ändring av ellagen träder i kraft 1 juni 2023. Därför kommer Ei att ta fram föreskrifter för hur fakturor ska vara utformade och vilken information kunderna ska få på elhandlarens webbplats.

De nya föreskrifterna kommer inte vara klara förrän 2024. Fram till dess finns det inga detaljerade bestämmelser om hur informationen ska presenteras på fakturan eller på webbplatsen.

- Vi förstår att det kan vara svårt att skapa webbsystem just nu när det finns knapphändig vägledning om kraven, men det är ändå viktigt att alla elhandlare som erbjuder timprisavtal har ett bra sätt att förmedla nödvändig information till kunder i samband med fakturering, säger Jonas Grape, jurist på Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Ei har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter, men det kommer ta tid innan det finns ett första utkast som kan skickas på remiss. Det kommer att finnas en referensgrupp knuten till detta arbete där bland annat representanter från branschen ingår.

Mer information

Ei:s granskning 2022: Granskning av information om priser och förbrukning för timprisavtal (Ei PM2023:02)

Proposition om ändring i ellagen: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter