Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:07:14

Påminnelse: Fortfarande möjligt att lämna synpunkter på uppdaterade föreskrifter om leveranskvalitet

Till och med den 2 maj 2023 går det bra att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på reviderade föreskrifter om leveranskvalitet.

Ei har tagit fram ett förslag på en reviderad version av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Revideringen innebär att flera av skrivningarna i nuvarande föreskrift har uppdaterats. Föreskriften har även kompletteras med nya regler kopplade till ett nytt bemyndigande som Ei fick av regeringen förra året.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer om vad revideringen innebär och hur du kan lämna synpunkter i tidigare webbnyhet: På remiss: Reviderade föreskrifter om leveranskvalitet – synpunkter senast 2 maj 2023

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter