Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:37:35

Välkommen till EFFEKT-dialogens seminarium om flexibilitet i elsystemet den 11 maj

Den 11 maj bjuder EFFEKT-dialogen in till det digitala seminariet ”Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?”. Boka gärna in datumet i kalendern redan nu.

Den 11 maj är det dags för ett digitalt seminarium inom Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt EFFEKT-dialogen. På agendan denna gång står flexibilitet i elsystemet.

Regeringsuppdrag presenteras

De senaste åren har flexibilitet i elsystemet diskuterats på olika nivåer och många, såväl bransch som myndigheter och andra aktörer, arbetar med frågan.

Förra året fick Ei, tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac, i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Flexibilitet omfattar här efterfrågeflexibilitet, energilagring samt styrning av småskalig elproduktion.

Mer om uppdraget finns att läsa i en webbnyhet från oktober 2022: Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem

De första fyra deluppdragen ska lämnas till regeringen i början av april och på seminariet den 11 maj presenteras de resultat och slutsatser som myndigheterna kommit fram till så här långt. Den sista delen av uppdraget ska sedan lämnas till regeringen i december.

Under seminariet kommer det även att finnas möjlighet för deltagarna att ge sin syn på flexibilitet, ställa frågor och ge medskick i det kommande arbetet.

Program och anmälan

Ett mer utförligt program och länk till anmälan publiceras inom kort, men boka gärna in datumet i din kalender redan nu.

Datum: 11 maj 2023

Tid: Eftermiddag

Teknik: Digitalt

Anmälan: En länk för att anmäla sig publiceras i början av april.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt och digitalt.

Mer information om EFFEKT-dialogen finns på EFFEKT-dialogens projektsida.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter