Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:19:57

Påminnelse: 31 mars är sista dag för gasnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei

Den 31 mars är sista dag för naturgasföretagen att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei), inför avstämning av företagens intäktsramar för tillsynsperiod 2019–2022.

Efter varje tillsynsperiod ska naturgasföretagen redovisa det faktiska utfallet per kalenderår till Ei.

De rapporterade uppgifterna behövs för att Ei ska kunna avgöra om intäktsramen ska omprövas på Ei:s initiativ efter tillsynsperioden eller som underlag om företaget begär att intäktsramen ska omprövas.

Mer information om inrapporteringen finns i tidigare webbnyhet: 31 mars – sista dag för gasnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei

Kontakt
Förhandsreglering naturgas
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter