Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:10:19

31 mars – sista dag för gasnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei

Nu är det dags för avstämning av naturgasföretagens intäktsramar för tillsynsperiod 2019–2022. Senast den 31 mars behöver naturgasföretagen rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Efter varje tillsynsperiod ska naturgasföretagen redovisa det faktiska utfallet per kalenderår till Ei. De rapporterade uppgifterna behövs för att Ei ska kunna avgöra om intäktsramen ska omprövas på Ei:s initiativ efter tillsynsperioden eller som underlag om företaget begär att intäktsramen ska omprövas.

Alla rapporteringsskyldiga naturgasföretag får inom kort ett startbrev från Ei med information om inrapporteringen.

En handbok och ytterligare dokument om inrapporteringen finns publicerade på ei.se, under Rapportera in uppgifter till Ei/Förhandsreglering nätavgifter.

Kontakt
Förhandsreglering naturgas
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter