Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:12:12

Fortfarande möjligt att lämna synpunkter på incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande inför tillsynsperiod 2024–2027

Det är fortfarande möjligt att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på ändringar av de befintliga incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande inför tillsynsperiod 2024–2027. Senast den 9 februari behöver Ei ha dina synpunkter.

Ei kommer i höst att fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Som ett led i det ser Ei över hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande ska beräknas. Ei:s förslag på ändringar finns beskrivna i en promemoria.

Promemorian och mer information om hur du lämnar synpunkter finns i tidigare nyhet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter