Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:17:13

Kammarrättens domar om elnätsföretagens intäktsramar 2020–2023 står fast

I juni 2022 meddelade Kammarrätten i Jönköping domar i målen som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023. Ett stort antal elnätsföretag överklagade domarna till Högsta förvaltningsdomstolen, men den 12 januari stod det klart att domstolen inte meddelar prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens domar fast.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd gällande elnätsföretagens intäktsramar 2020–2023. Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målen därmed inte kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad händer nu?

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Kammarrättens domar vunnit laga kraft. Ärendena om elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023 återförvisas till Ei som ska fatta nya beslut.

Tidigare nyhet 16 juni 2022: Kammarrätten har meddelat domar om intäktsramar – Ei:s oberoende poängteras

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter