Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:24:52

ACER godkänner nya metoder för automatisk prisjusteringsmekanism på dagen före- och intradagsmarknaderna

EU:s grossistmarknad för el har en automatisk mekanism som justerar maxpriserna vid extremt höga priser och minimipriser vid extremt låga priser. Nu har den europeiska tillsynsmyndigheten ACER* godkänt förändringar i metoderna som reglerar den automatiska mekanismen. Syftet med förändringarna är att säkerställa försörjningstryggheten vid pristoppar.

Metoderna sätter gränser för hur högt respektive lågt de högsta- och lägsta jämviktspriserna kan bli på dagen före- och intradagsmarknaderna inom EU.

Metoderna finns reglerade i Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Ändring av kriterier

ACER har under hösten fått in förslag på ändring i metoderna från de nominerade elmarknadsaktörerna (NEMO:s). ACER har nu beslutat att godkänna NEMO:s förslag.

Beslutet innebär en ändring av kriterierna för när den automatiska justeringen av gränserna för både de högsta- och de lägsta jämviktpriserna aktiveras.

Syftet med metodändringarna är att det ska bli färre och mindre justeringar av prisgränserna, vilket bidrar till att säkerställa försörjningstryggheten. Metodändringarna ger marknadsaktörerna mer tid att vänja sig vid de nya prisgränserna, vilket ger förutsättningar för investeringar i ny produktion och för ökad efterfrågeflexibilitet i elsystemet.

Här kan du läsa mer

ACER:s webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om vad beslutet innebär. Där finns även själva besluten.

Metodändringarna har under hösten 2022 varit ute på samråd. Mer om det finns att läsa i tidigare webbnyhet på ei.se. 

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter