Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:49:59

ACER vill ha in synpunkter på reglerna för den automatiska prisjusteringsmekanismen på dagen före- och intradagsmarknaderna

EU:s grossistmarknad för el har en automatisk mekanism som justerar maxpriserna vid extremt höga priser. Nu genomför EU-myndigheten ACER en översyn över de metoder som reglerar denna mekanism. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till ACER till och med den 9 oktober. ACER bjuder även in till en offentlig workshop den 3 oktober 2022.

De metoder som ACER* nu ska se över sätter gränser för hur högt respektive lågt de högsta- och lägsta jämviktspriserna kan bli på dagen före- och intradagsmarknaderna inom EU.

Metoderna finns reglerade i Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). ACER har under september fått in förslag på ändring i metoderna från de nominerade elmarknadsaktörerna (NEMO:s). Utifrån förslaget är det följande metoder som ACER nu kommer att utvärdera:

  • Metod för harmoniserade högsta och lägsta jämviktspriser för gemensam dagen före-koppling (CACM art. 41).
  • Metod för harmoniserade högsta och lägsta jämviktspriser för gemensam intradagskoppling (CACM art. 54).

Intressenter kan tycka till senast 9 oktober

Intressenter har möjlighet att tycka till om de föreslagna ändringarna genom att senast den 9 oktober 2022 svara på ett frågeformulär på ACER:s webbplats.

Sista svarsdag för denna konsultation har redan varit.

Digital workshop 3 oktober

ACER bjuder även in intressenter för att delta på en digital workshop den 3 oktober, om de föreslagna ändringarna.

Anmälan till workshopen via ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer

Länk till ACER-nyhet: ACER reviews the rules on the automatic price adjustment mechanism in the day-ahead and intraday electricity markets Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) Länk till annan webbplats.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter