Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:36:18

Samråd om förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts omarbetade förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Fram till den 16 februari 2023 kan synpunkter lämnas in.

Enligt balansförordningen (EU 2017/2195) Länk till annan webbplats. ska Ei fatta beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP). Ett förslag till villkor för BSP och BRP är framtaget av Svenska kraftnät i enlighet med artikel 18 i balansförordningen.

Svenska kraftnäts tidigare förslag inkom 2020 och har omarbetats av Ei och Svenska kraftnät i omgångar. Ett nytt förslag på villkor kom i september 2022. Innan Ei fattar beslut om villkoren kan godkännas väljer nu Ei att hämta in synpunkter på det (bilaga 1). De revideringar Ei har gjort i Svenska kraftnäts förslag syns i så kallade ”spårade ändringar”. För att förtydliga motivet till Ei:s ändringar har vi en närmare förklaring i bilaga 2. Den tredje bilagan är Svenska kraftnäts aktuella förslag från 2022, utan Ei:s ändringar.

Lämna synpunkter på förslaget

Fram till den 16 februari 2023 finns möjlighet att lämna synpunkter. Svaren ska lämnas per e-post. E-postadress hittar du under kontaktuppgifter längst ned på sidan. Ange diarienummer 2018–100280, samt ert organisationsnamn eller namn i ämnesraden.

Efter samrådet kommer Ei att utvärdera de synpunkter som lämnats. Det kan medföra att Ei gör ytterligare ändringar innan villkoren beslutas.

Mer information om ärendet

Information om ärendets handläggning och ytterligare dokument, bland annat Svenska kraftnäts förslag och reviderade förslag, samt Ei:s ändringbegäranden finns publicerade på följande länk.

Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Bilagor

Kontaktuppgifter
Lämna synpunkter på förslag till villkor för BSP och BRP

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter