Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:16:46

Nu finns nya föreskrifter gällande företagens inrapportering av årsrapporter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu publicerat uppdaterade föreskrifter för elnätsföretagens, gasnätsföretagens och fjärrvärmeföretagens inrapportering av årsrapporter till Ei. Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2023.

Varje år är elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Det sker via Ei:s inrapporteringssystem NEON.

Förutom den digitala inrapporteringen har företagen även behövt skicka in ett original eller vidimerat exemplar av årsrapporten samt revisorsintyg till Ei via vanlig post.

Helt digitalt

En ändring i redovisningsförordningarna under hösten 2022 har gjort det möjligt att hantera all inrapportering av årsrapporter digitalt. Därför har Ei nu uppdaterat sina föreskrifter, vilket gör att inrapportering av årsrapporter och revisorsintyg kan ske helt digitalt från och med nästa inrapportering som sker 2023.

Ska tillämpas vid inrapporteringen 2023

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2023 och tillämpas i den inrapportering av företagens årsrapporter som ska ske innan den 31 juli 2023.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter