Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:41:27

Föreskrift EIFS 2022:12

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om
redovisning av naturgasverksamhet EIFS 2022:12. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2021-102903 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.