Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:09:22

Ei planerar tillsyn av hur elnätsföretag lever upp till lagen om byte av mätmetod inom tre månader

Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme och elnätsföretag ska byta mätmetod, och elmätare om det behövs, inom tre månader från det att kunden begär det. Energimarknadsinspektionen (Ei) planerar nu att starta tillsyn av hur reglerna efterlevs.

Ei har uppmärksammat att det finns elnätsföretag som inte följer regeln.

— Intresset för att gå över till timvis mätning ökar. Vi tycker att det är viktigt att regeln om tre månader följs för att möjliggöra för dem som vill bli mer aktiva och flexibla konsumenter. Därför startar vi en tillsyn för att titta på hur efterlevnaden ser ut, säger Lena Jaakonantti, analytiker på avdelningen för teknisk analys.

Ei:s tillsyn

Förutom planlagd tillsyn bedriver Ei tillsyn efter anmälan. Tillsynen efter att någon gjort en anmälan är oftast riktad mot ett specifikt företag medan den planlagda tillsynen riktar sig till ett större antal företag. Ei har möjlighet att förelägga företag att åtgärda problemen och föreläggandet kan kombineras med vite.

Ei har tidigare genomfört planlagd tillsyn av hur elnätsföretag följer reglerna. Då uppgav sju av de tio granskade elnätsföretagen att de under 2019 i vissa fall inte klarade att byta mätmetod inom tre månader. Här kan du läsa mer om den tillsynen: Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el (PM 2020:7).

Mer information och anmälan

Vill du göra en anmälan till Ei? Då gör du det till registrator gärna skriftligen. Var noga med att skriva att det är en anmälan och vad anmälan gäller.
Kontaktuppgifter.

Tillsyn - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Mätning av el - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter