Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el - Ei PM2020:07

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2020 genomfört tillsyn med fokus på reglerna om mätning, beräkning och rapportering av el. Resultaten från tillsynen presenteras i denna promemoria.