Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el - Ei PM2020:07

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2020 genomfört tillsyn med fokus på reglerna om mätning, beräkning och rapportering av el. Resultaten från tillsynen presenteras i denna promemoria.