Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:23:07

Tyck till om uppdaterade föreskrifter gällande inrapportering av årsrapporter

Det finns fortfarande möjlighet att tycka till om Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på uppdaterade föreskrifter för elnätsföretagens, gasnätsföretagens och fjärrvärmeföretagens inrapportering av årsrapporter. Till och med den 17 oktober 2022 kan intressenter lämna synpunkter på förslagen.

En ändring i redovisningsförordningarna den 1 september 2022 har gjort det möjligt att hantera all inrapportering av årsrapporter digitalt. Därför har Ei tagit fram förslag på uppdaterade föreskrifter som innebär att inrapportering av årsrapporter och revisorsintyg kan ske helt digitalt från och med nästa inrapportering som sker 2023.

Förslagen, samt information om hur du lämnar synpunkter finns i tidigare webbnyhet från 26 september: På remiss: uppdaterade föreskrifter gällande inrapportering av årsrapporter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter